ВАШИОТ СМЕТКОВОДСТВЕН РОБОТ

Нитро N-SMET

Чест ни е да Ви ги понудиме нашите софтверски решенија и ќе ни биде посебно задоволство ако се решите за нивна имплементација во Вашата фирма.

Софтверски решенија на НИТРО КОМПЈУТЕРИ

НИТРО СМЕТКОВОДСТВО

Нитро
N-SMET

Со модулите: N-FIN, N-MAT, N-KOM, N-PLATI, N-DILER Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија.

36.000 ден.

за цел пакет без напредни модули
ОРГАНИЗАТОР, КОНТРОЛЕР, ПОТСЕТНИК

Nitro O.R.G

3.000 ден.

за цел пакет без напредни модули

Нитро N-SMET МОДУЛИ

Нитро N-MAT

9.000 ден.

материјално работење сите влезни документи, ПЛТ за ТРГОВСКА КНИГА + преносница и количинска испратница

Нитро N-КОМ

9.000 ден.

комерцијално работење сите излезни комерцијални документи, лагер со наб.вредност, ТРГОВСКА КНИГА, ЕТ, ЕТУ, КДФИ, МЕТГ

Нитро N-FIN

9.000 ден.

финансово работење

Нитро N-PLATI

9.000 ден.

плати

Нитро N-DILER

5.000 ден.

дилерско работење

Нитро N-ANALIZI

5.000 ден.

напредни анализи во материјалното, комерцијално и финансовото работење

Nitro N-Backup

Nitro Network Backup :: софтвер кој овозможува автоматско правење на backup (резервна копија) на податоците на редовна основа

3.000 ден.

за цел пакет без напредни модули

Основни Пакети

Нитро N-SMET

44.100 ден 37.800 ден
Со модулите: N-FIN, N-MAT, N-KOM, N-PLATI, N-DILER Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија.

Nitro O.R.G.

3.540 ден
Организатор, контролер, потсетник

Nitro Network Backup

3.540 ден
софтвер кој овозможува автоматско правење на backup (резервна копија) на податоците на редовна основа

МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ ЗА НИТРО N-SMET

Понудата за под-модули е делива и може да се набават само под-модулите кои Ви се потребни, нивната набавка е опционална.
За малите и микро правни субјекти цената се одредува со билатерален договор.

Нитро N-КОМ

10.620 ден
комерцијално работење сите излезни комерцијални документи, лагер со наб.вредност, ТРГОВСКА КНИГА, ЕТ, ЕТУ, КДФИ, МЕТГ

Нитро N-INFO канал

1.888 ден
Нитро инфо канал за информирање на клиентите,законски измени, новости, упатства и процедури

Нитро N-ANALIZI

5.900 ден
напредни анализи во материјалното, комерцијално и финансовото работење

Нитро N-SMET

1.888 ден
Услуга Пренос на базите за нова година,до 3 бази со податоци на една локација

МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ ЗА НИТРО O.R.G.

Понудата за под-модули е делива и може да се набават само под-модулите кои Ви се потребни, нивната набавка е опционална.
За малите и микро правни субјекти цената се одредува со билатерален договор.

Nitro O.R.G. – CryptProtect

7.080 ден
најдобрата заштита од ransomware – вируси за откуп

Nitro O.R.G. – CleanUP

7.080 ден
автоматизирано чистење на непотребните фајлови од дисковите

Nitro O.R.G. – Backup

7.080 ден
резервни копии за заштита на податоците на мрежни и cloud локации

Nitro O.R.G. – All in one

21.240 ден
Пакет: Nitro O.R.G. со вградени автоматизирани CryptProtect + CleanUP + Backup

МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ ЗА НИТРО NETWORK BACKUP

Понудата за под-модули е делива и може да се набават само под-модулите кои Ви се потребни, нивната набавка е опционална.
За малите и микро правни субјекти цената се одредува со билатерален договор.