ОДРЖУВАЊЕ НА МРЕЖА, ХАРДВЕР, СОФТВЕР И ЦЕЛОСЕН КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ

СЕРВИСНИ ПАКЕТИ

за ефективна системска интеграција

ИНДИВИДУАЛНИ СЕРВИСИ

Независно од тоа дали се работи за физички или правни субјекти, Нитро Компјутери врши професионална поправка, инсталација и одржување на нивните десктоп компјутери, лаптопи, таблети, печатачи, сервери, мрежна опрема, опрема за видео надзор, дигитални телефонски централи и друга модерна техника.

Сервисите на Нитро Компјутери вршат полнење на Вашите тонери за ласерски печатачи и кертриџи за инк-џет и фото печатачи по многу достапна цена.

Покрај тоа што можете физички да дојдете на нашите локации за да ги искористите сервисните услуги на Нитро Компјутери, може да се употреби професионална доставна служба, преку која што можете да ги пратите Вашите расипани уреди до сервисите, а ние ќе Ви ги вратиме по привилегирана цена, или бесплатно, над одредениот износ.

СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Промотивни услуги

Дијагностика на функционалноста и детално чистење на лаптоп или PC – Промотивна услуга

599 ден
Дијагностика на исправноста и функционалноста на десктоп компјутер или лаптоп која опфаќа: • проверка на исправноста на компјутерските компоненти со детални тестови на секоја компонента • целосно отворање на системот и проверка на протокот на воздух и исправноста на вентилаторите и кулерите • проверка на температурите на загревање на матичната плоча, процесор, хард диск • стручни предлози за подобрување на работата на Вашиот компјутер / лаптоп Целосно механичко чистење на компјутер или лаптоп, одделно на секоја од следните компоненти: • матичната плоча • графичката карта • напојувањето со струја • системите за ладење на процесорот и • хард дискот Запушувањето на вентилаторите и системите за ладење на процесорот, хард дискот, графичката карта и напојувањето со струја може да предизвикаат сериозни проблеми во работата на Вашиот компјутерски систем. Покрај лошото функционирање на овие компјутерски компоненти, може да дојде и до нивно прегорување поради прегревање, а тоа прегорување да повлече откажување и на низа други компоненти од компјутерскиот систем. Затоа се препорачува редовен компјутерски сервис, на временски период од максимум 6 месеци. Нитро Компјутери реши да Ви ја даде оваа одлична промоција за да ги заштедите Вашите пари.

Дијагностика на функционалноста и детално чистење на лаптоп или PC + подмачкување и менување на термална паста на системот – Промотивна услуга

599 ден
Дијагностика на исправноста и функционалноста на компјутер или лаптоп која опфаќа: • проверка на исправноста на компјутерските компоненти со детални тестови на секоја компонента • целосно отворање на системот и проверка на протокот на воздух и исправноста на вентилаторите и кулерите • проверка на температурите на загревање на матичната плоча, процесор, хард диск • стручни предлози за подобрување на работата на Вашиот компјутер / лаптоп Целосно механичко чистење на компјутер или лаптоп, одделно на секоја од следните компоненти: • матичната плоча • графичката карта • напојувањето со струја • системите за ладење на процесорот и • хард дискот Додавање на термална паста на кулерите на: • процесорот и • графичката карта Целосно подмачкување со уље на компјутер или лаптоп, одделно на секој од следните вентилатори за: • процесорот • графичката карта • напојувањето со струја • куќиштето и • хард дискот Запушувањето на вентилаторите и системите за ладење на процесорот, хард дискот, графичката карта и напојувањето со струја може да предизвикаат сериозни проблеми во работата на Вашиот компјутерски систем. Покрај лошото функционирање на овие компјутерски компоненти, може да дојде и до нивно прегорување поради прегревање, а тоа прегорување да повлече откажување и на низа други компоненти од компјутерскиот систем. Затоа се препорачува редовен компјутерски сервис, на временски период од максимум 6 месеци. Нитро Компјутери реши да Ви ја даде оваа одлична промоција за да ги заштедите Вашите пари.

Дијагностика на функционалноста и детално чистење на лаптоп или PC + подмачкување и менување на термална паста на системот + софтверска оптимизација и средување драјвери – Промотивна услуга

890 ден
Проверка на компоненти на уредот Внатрешно физичко чистење на уредот, тастатурата не е вклучена во чистењето Менување на термална паста на процесорот и графичкиот процесор доколку го има Дијагностика на исправноста и функционалноста на компјутер или лаптоп која опфаќа: • проверка на исправноста на компјутерските компоненти со детални тестови на секоја компонента • целосно отворање на системот и проверка на протокот на воздух и исправноста на вентилаторите и кулерите • проверка на температурите на загревање на матичната плоча, процесор, хард диск • стручни предлози за подобрување на работата на Вашиот компјутер / лаптоп Целосно механичко чистење на компјутер или лаптоп, одделно на секоја од следните компоненти: • матичната плоча • графичката карта • напојувањето со струја • системите за ладење на процесорот и • хард дискот Додавање на термална паста на кулерите на: • процесорот и • графичката карта Целосно подмачкување со уље на компјутер или лаптоп, одделно на секој од следните вентилатори за: • процесорот • графичката карта • напојувањето со струја • куќиштето и • хард дискот Софтверско средување на уредот: • софтверска оптимизација на оперативниот систем • средување драјвери Запушувањето на вентилаторите и системите за ладење на процесорот, хард дискот, графичката карта и напојувањето со струја може да предизвикаат сериозни проблеми во работата на Вашиот компјутерски систем. Покрај лошото функционирање на овие компјутерски компоненти, може да дојде и до нивно прегорување поради прегревање, а тоа прегорување да повлече откажување и на низа други компоненти од компјутерскиот систем. Затоа се препорачува редовен компјутерски сервис, на временски период од максимум 6 месеци. Нитро Компјутери реши да Ви ја даде оваа одлична промоција за да ги заштедите Вашите пари.

ОДРЖУВАЊЕ НА МРЕЖА, ХАРДВЕР, СОФТВЕР И ЦЕЛОСЕН КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ

Во однос на правните субјекти, светските анализи покажуваат дека на секое претпријатие со компјутерска мрежа, системски и апликативен софтвер и/или повеќе хардвер, практично му е потребна поддршка од информатички инженери и техничари за одржување на компјутерите, програмите, мрежата и системот како целина. Одржувањето иако претставува одреден трошок на месечна основа, гледано на долги патеки ја зголемува продуктивноста на фирмата, организираноста на системот и како резултат носи и поголем профит за фирмата.

Сигурноста на податоците и нивната заштита од губење претставува уште една голема придобивка од доброто одржување на системот. Со нашите решенија за редовен синхронизиран back-up на податоците добивате потполна сигурност на податоците, веројатноста од губење на податоци се сведува на минимум, а процесите за заштита се одвиваат во позадина, без никаков Ваш ангажман.

Нашиот софтвер Nitro N-SMET :: Нитро Сметководство со модулите N-FIN, N-MAT, N-KOM, N-PLATI, N-DILER и N-ANALIZI Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, автоматизирање и забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија.

Во долгогодишното искуство во одржување и консултации за ИТ проекти Нитро Компјутери воспостави повеќе сервисни пакети за системска интеграција, одржување на Вашата опрема и систем. Пакетите се базирани на број на интервенции во текот на месецот и времето на одзив во случај на потреба од итна интервенција, како и телефонска поддршка и поддршка од далечина со наше најавување на Вашиот систем.

Пакетите од групата Стартер, Универзални и Професионални ги вклучуваат следните привилегии:
• Лиценца за користење на Nitro O.R.G. Организатор / Контролер / Потсетник со вградени:
Nitro CryptProtect :: најдобрата заштита од ransomware – вируси за откуп
Nitro CleanUP :: чистење на непотребните фајлови од дисковите
Nitro NetworkBackup :: резервни копии за заштита на податоците
Лиценцата во вкупна вредност од 22.785 ден. ја добивате бесплатно.
Редовна заштита на податоците, бази на податоци и документи на сигурно место. Стартер пакетот вклучува заштита на податоците на хард дискови во локална мрежа (LAN), додека попрофесионалните пакети вклучуваат и резервна копија на наш CLOUD простор.
Инсталација на антивирусен софтвер и редовно ажурирање на антивирусните дефиниции
• Електронска или телефонска поддршка за вработените во Вашата фирма
• Редовна бесплатна инсталација на новите верзии и закрпи (patch-ови) на модулите од N-SMET кои ги имате купено за Вашата фирма
Пренос на година на базата на податоци на N-SMET на крајот на фискалната година
• Бесплатно советување и информации за новите законски измени преку системот за информации на Нитро N-SMET :: Инфо Канал
Попуст на целата техника купена од нашата фирма, на гаџетите, фина електроника и додатоци од 10% до 50%, на стандардната компјутерска опрема до 10%, зависно од маржата на техниката
• Редовно собирање на испразнетите тонери и кертриџи и нивно полнење по привилегирана цена од
– 200 ден. за кетриџ, црн или боја за инкџет печатачите
– 400 ден. за тонер за ласерските печатачи.

СЕРВИСНИ ПАКЕТИ

ПОЧЕТНИЧКИ ПАКЕТИ БЕЗ ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Нитро ТЕЛБЕЈЗИК одржување

708 ден
• Телефонски повици од Ваши вработени, електронски консултации: 2 пати

Нитро ТЕЛИНТЕРНЕТ одржување

1.062 ден
• Телефонски повици од Ваши вработени, пријави преку Интернет: 3 пати • Далечинско поврзување на Вашиот систем и интервенција за време од 24h

СТАРТЕР ПАКЕТИ

Нитро СТАРТЕР одржување

1.770 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 1 пат • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 1 пат • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 6 часови - високо: 10 часови - средно: 24 часови - умерено: 48 часови - ниско: 168 часови

Нитро СТАРТЕР НАПРЕДНО одржување

2.242 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 1 пат • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 5 часови - високо: 9 часови - средно: 24 часови - умерено: 48 часови - ниско: 168 часови

РАЗВОЈ ПАКЕТИ

Нитро РАЗВОЈ одржување

2.832 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 4 часови - високо: 8 часови - средно: 24 часови - умерено: 48 часови - ниско: 168 часови

Нитро РАЗВОЈ НАПРЕДНО одржување

3.422 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 7 часови - средно: 22 часови - умерено: 44 часови - ниско: 144 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 3GB

МЕДИАН ПАКЕТИ

Нитро МЕДИАН одржување

4.602 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 20 часови - умерено: 42 часови - ниско: 120 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 6GB

Нитро МЕДИАН НАПРЕДНО одржување

5.782 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 18 часови - умерено: 36 часови - ниско: 96 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 6GB

ВИП ПАКЕТИ

Нитро ВИП одржување

6.962 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 12 часови - умерено: 32 часови - ниско: 72 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

Нитро ВИП ПЛУС одржување

10.974 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 5 часови - средно: 10 часови - умерено: 30 часови - ниско: 72 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 6h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

Нитро ВИП НАПРЕДНО одржување

14.042 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 4 часови - средно: 8 часови - умерено: 24 часови - ниско: 72 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 8h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

ПРО ПАКЕТИ

Нитро ПРО одржување

21.948 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 3 часови - средно: 6 часови - умерено: 18 часови - ниско: 48 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 12h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 12GB

Нитро ПРО НАПРЕДНО одржување

29.264 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 10 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 3 часови - средно: 5 часови - умерено: 8 часови - ниско: 24 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 16h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 16GB

НИТРО N-SMET + ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА ПАКЕТИ

Нитро одржување СТАРТЕР Нитро N-SMET + ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

7.316 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 12 часови - умерено: 32 часови - ниско: 72 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 3GB • Редовен дневен back-up на податоците на Nitro CLOUD, со што добивате резервна копија на податоците на оддалечена локација • Оптимизација на базата на податоци секој викенд во месецот • Редовна инсталација на новите верзии и закрпи (patch-ови) на модулите од N-SMET кои ги имате купено за Вашата фирма • Бесплатно префрлање на нова фискална година • Бесплатно советување и информации за новите законски измени преку системот за информации на Нитро N-SMET :: Инфо Канал • Месечно одржување на интернет страницата (оптимизација на базата, безбедност, инсталирање нови верзии од CMS и плагинови, ...) • SEO Оптимизација на страницата (за сите пребарувачи и поврзување со Google Search Console) • Мониторинг на процесот на нарачка и фактурирање • Поврзување со Google Analytics и генерирање на извештаи за анализа