НАЈНОВИ ПРОИЗВОДИ
НОВИ
  • НОВИ
  • НАЈПРОДАВАНИ
  • ПРЕПОРАЧУВАМЕ

Резервна копија на наш CLOUD простор 3GB

472 ден
• Резервна копија на податоците на наш CLOUD простор 3GB

Нитро одржување СТАРТЕР Нитро N-SMET + ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

7.316 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3h • Гарантирано време на одзив: 4h • Максимално време на започнување на активностите on-line: 12h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 20h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 3GB • Редовен дневен back-up на податоците на Nitro CLOUD, со што добивате резервна копија на податоците на оддалечена локација • Оптимизација на базата на податоци секој викенд во месецот • Редовна инсталација на новите верзии и закрпи (patch-ови) на модулите од N-SMET кои ги имате купено за Вашата фирма • Бесплатно префрлање на нова фискална година • Бесплатно советување и информации за новите законски измени преку системот за информации на Нитро N-SMET :: Инфо Канал • Месечно одржување на интернет страницата (оптимизација на базата, безбедност, инсталирање нови верзии од CMS и плагинови, ...) • SEO Оптимизација на страницата (за сите пребарувачи и поврзување со Google Search Console) • Мониторинг на процесот на нарачка и фактурирање • Поврзување со Google Analytics и генерирање на извештаи за анализа

Нитро ПРО НАПРЕДНО одржување

29.264 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 10h • Гарантирано време на одзив: 10 мин. • Максимално време на започнување на активностите on-line: 30 мин. • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 2h • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 16h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 12GB

Нитро ПРО одржување

21.948 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8h • Гарантирано време на одзив: 30 мин. • Максимално време на започнување на активностите on-line: 1h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 4h • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 10h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 12GB

Нитро ВИП НАПРЕДНО одржување

14.042 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6h • Гарантирано време на одзив: 1h • Максимално време на започнување на активностите on-line: 6h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 12h • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 6h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 9GB

Нитро ВИП ПЛУС одржување

10.974 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5h • Гарантирано време на одзив: 2h • Максимално време на започнување на активностите on-line: 7h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 14h • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 6h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 9GB

Нитро ВИП одржување

6.962 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4h • Гарантирано време на одзив: 3h • Максимално време на започнување на активностите on-line: 8h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 16h • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 4h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 9GB

Нитро МЕДИАН НАПРЕДНО одржување

5.782 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3h • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4h • Гарантирано време на одзив: 4h • Максимално време на започнување на активностите on-line: 10h • Максимално време на започнување на активностите со физичко присуство: 18h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор 6GB

Нитро N-SMET

Чест ни е да Ви ги понудиме нашите софтверски решенија и ќе ни биде посебно задоволство ако се решите за нивна имплементација во Вашата фирма.

СТАРТЕР ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ Нитро N-SMET Нитро Сметководство – Вашиот сметководствен робот :: Nitro N-SMET :: Your accountant robot

39.060 ден
Со модулите N-FIN (финансово работење), N-MAT (материјално работење), N-KOM (комерцијално работење), N-PLATI (плати) и N-DILER (дилерско работење) Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија. Стартер програмскиот пакет ги вклучува модулите со основните неопходни функционалности за започнување на уредно и ажурно работење со помали трошоци за фирмата. Како што се создава потреба и напредувате во работењето, можете да вршите набавка на потребните напредни модули од сметководствениот робот.

Програма N-SMET : N-FIN финансово модул

9.690 ден
Финансовото работење е наменето за сметководителите. Може да функционира потполно независно од другите програмски модули (рачно да се книжи во него), но може и да се користи заедно со другите модули за автоматско генерирање на книжењата во него (подоцна во N-FIN можете да ги измените книжењата или да внесете нови). Покрај стандардните функционалности на сметководствен софтвер, содржи и подмодул за водење на основни средства и автоматска пресметка на амортизација.

Програма N-SMET : N-KOM комерцијално модул

9.765 ден
Комерцијалниот модул N-KOM oвозможува работа со сите излезни комерцијални документи, водење на лагер листа со набавна вредност и продажна вредност и следење на ДДВ во реално време. Со помош на Трговската книга може да се води прецизна ЕТ книга (Евиденција во трговијата), поврзана со ПЛТ (Приемен лист во трговијата на мало) и ДФИ (Дневен финансиски извештај), како и ЕТУ извештај (Евиденција на трговски услуги), КДФИ извештај (Книга на дневни финансиски извештаи) и многу други комерцијални извештаи.

Програма N-SMET : N-MAT материјално модул

9.690 ден
N-MAT e модул на N-SMET којшто овозможува сеопфатно материјално работење, вклучува многу различни влезни документи како ПЛТ поврзано со целосна ТРГОВСКА КНИГА. Вградени се многу излезни документи и модулот овозможува прецизно евидентирање на материјални состојби. Материјалните извештаи опфаќаат и Преглед и регистрација на дневен промет, Набавна вредност и маржа на излезни документи, МЕТГ извештај, Лагер листа, Промет по денови, Влез/излез по артикли, Картичка за артикал, Промет на коминтент, Состојба на коминтент и многу други.