НИТРО КОМПЈУТЕРИ, ЦЕЛОСНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС
Desktop Publishing (DTP)

УРЕДУВАЊЕ НА СПИСАНИЈА, КНИГИ, ФЛАЕРИ, БРОШУРИ

Нитро Компјутери има долгогодишно искуство во подготовка на различни изданија, списанија, книги, флаери и брошури.
Desktop Publishing (DTP)

Списанија, книги, флаери и брошури

Нитро Компјутери за прв пат во Република Македонија има пренесено неделен весник на целосно уредување на персонални компјутери, наместо дотогашната изработка во печатница, до стадиум на паус. Се работи за весникот Македонско Сонце. Во долгогодишна соработа со фирмите Финансиски Консалтинг и Димитров Ревизија, Нитро Компјутери има изработено за нив многу списанија, месечни билтени, книговодствени книги и сл.
Меѓу останатите изданија кои се уредувани од Нитро Компјутери се наоѓаат и: Стоматолошки Терминолошки Речник на д-р. Љупка Матовска, списанијата Кинг и Борба и други. Нитро Компјутери има комплетна изработка, составување и дизајн на свои Англиско-Македонски речник и Француско-Македонски речник и други.

Визуелизација и анимација

на станбен и деловен простор, згради, куќи, архитектонски проекти. Изработката вклучува и проектирање.
Изработка на целосен 3D модел на објектите со реални текстури и амбиент. Вашите проекти оживуваат пред да станат реални.
За неповторливо уживање на гледачите!