НИТРО КОМПЈУТЕРИ, ЦЕЛОСНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

РЕКЛАМИ, АНИМАЦИИ
И ВИЗУЕЛИЗАЦИИ

Нитро Компјутери има изработено голем број на проекти во областа на компјутерската анимација, реклами и визуелизации на станбени и деловни простори. При изработката на овие проекти користена е врвна технологија и посветено е посебно внимание од страна на неговите дизајнери. Во многу проекти се искористени специфични иновации, пост-продукциски ефекти, компјутерска монтажа, за постигнување на поголема ефектност на крајниот материјал.

Реклами, анимации за телевизии, проекти

Визуелизација и анимација

на станбен и деловен простор, згради, куќи, архитектонски проекти. Изработката вклучува и проектирање.
Изработка на целосен 3D модел на објектите со реални текстури и амбиент. Вашите проекти оживуваат пред да станат реални.
За неповторливо уживање на гледачите!