Прикажувам 1–12 од 21 резултати

Нитро одржување СТАРТЕР Нитро N-SMET + ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

7.316 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 12 часови - умерено: 32 часови - ниско: 72 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 3GB • Редовен дневен back-up на податоците на Nitro CLOUD, со што добивате резервна копија на податоците на оддалечена локација • Оптимизација на базата на податоци секој викенд во месецот • Редовна инсталација на новите верзии и закрпи (patch-ови) на модулите од N-SMET кои ги имате купено за Вашата фирма • Бесплатно префрлање на нова фискална година • Бесплатно советување и информации за новите законски измени преку системот за информации на Нитро N-SMET :: Инфо Канал • Месечно одржување на интернет страницата (оптимизација на базата, безбедност, инсталирање нови верзии од CMS и плагинови, ...) • SEO Оптимизација на страницата (за сите пребарувачи и поврзување со Google Search Console) • Мониторинг на процесот на нарачка и фактурирање • Поврзување со Google Analytics и генерирање на извештаи за анализа

Нитро ПРО НАПРЕДНО одржување

29.264 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 10 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 3 часови - средно: 5 часови - умерено: 8 часови - ниско: 24 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 16h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 16GB

Нитро ПРО одржување

21.948 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 8 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 3 часови - средно: 6 часови - умерено: 18 часови - ниско: 48 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 12h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 12GB

Нитро ВИП НАПРЕДНО одржување

14.042 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 6 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 4 часови - средно: 8 часови - умерено: 24 часови - ниско: 72 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 8h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

Нитро ВИП ПЛУС одржување

10.974 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 5 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 2 часови - високо: 5 часови - средно: 10 часови - умерено: 30 часови - ниско: 72 часови • Дополнителни консултации на вработените и изработка на дополнителни упатства за работа: 6h • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

Нитро ВИП одржување

6.962 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 12 часови - умерено: 32 часови - ниско: 72 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 9GB

Нитро МЕДИАН НАПРЕДНО одржување

5.782 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 4 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 18 часови - умерено: 36 часови - ниско: 96 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 6GB

Нитро МЕДИАН одржување

4.602 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 6 часови - средно: 20 часови - умерено: 42 часови - ниско: 120 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 6GB

Нитро РАЗВОЈ НАПРЕДНО одржување

3.422 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 3 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 3 часови - високо: 7 часови - средно: 22 часови - умерено: 44 часови - ниско: 144 часови • Резервна копија на базата со податоци на наш CLOUD простор: 3GB

Нитро РАЗВОЈ одржување

2.832 ден
• Редовна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Итна посета на Вашата фирма од наш вработен (вклучува далечинска поддршка): 2 пати • Гарантирано време на одзив при нарушеност на работните процеси: - критично: 4 часови - високо: 8 часови - средно: 24 часови - умерено: 48 часови - ниско: 168 часови

Нитро ТЕЛИНТЕРНЕТ одржување

1.062 ден
• Телефонски повици од Ваши вработени, пријави преку Интернет: 3 пати • Далечинско поврзување на Вашиот систем и интервенција за време од 24h

Нитро ТЕЛБЕЈЗИК одржување

708 ден
• Телефонски повици од Ваши вработени, електронски консултации: 2 пати