Прикажувам 1–12 од 75 резултати

Show sidebar

Нитро Достава – Систем за евидентирање и наплата на достави на пратки – Вашиот робот за достава

390.600 ден
Софтверскиот модул N-DOSTAVA од Нитро N-SMET е наменет за работата на доставна служба, управување со доставата на пратки, следење на позициите на доставувачите, автоматски избор на доставувач којшто се наоѓа најблиску и автоматизација на наплатата на услугите.

Нитро Авто Школа – Програма за изработка на тестови и тестирање на кандидати

22.712 ден
Нитро Авто Школа е софтверско решение за изработка на тестови и тестирање на кандидати.

Nitro Изв конвертор – програма за евиденција и пресметки на извршител

155.736 ден
Nitro Изв конвертор е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на работата со предметите кај извршителите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

НитроНотарПредмети :: NitroNotarPredmeti – програма за работа со предмети кај нотар

130.200 ден
NitroNotarPredmeti е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на управување со предмети кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroNotarNPN – апликација за автоматизирана подготовка на решенија за нотарски платен налог

78.120 ден
NitroNotarNPN е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на подготовката на нотарски платни налози (НПН) кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroPDF нотар конвертор

78.120 ден
NitroPDF нотар конвертор е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на подготовката на документи кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

Нитро N-INFO канал :: Нитро инфо канал за информирање на клиентите за доградби во софтверските решенија, законски измени, новости, упатства и процедури

3.255 ден
Нитро инфо каналот е подмодул на Нитро N-SMET којшто овозможува редовно информирање на клиентите за доградби во софтверските решенија, законски измени, новости, упатства и процедури

Софтверско решение за Интернет-продавница интегрирана со материјално и комерцијално работење

113.925 ден
Софтверско решение коешто се состои од целосна интернет продавница и подмодул од N-SMET кој служи за поврзување со Нитро интернет продавницата, во која што автоматизирано се експортираат артиклите и услугите од главниот софтвер. Овозможува групно пренесување на артикли и услуги во интернет продавницата коишто се појавуваат во документите во дефиниран период за домашни набавки, увози, резервации, реверси, фактури, авансни фактури, сторно авансни фактури, про-фактури, фискални сметки, сторно фискални сметки, испратници цени, извозни фактури и консигнации, коишто се изменети во дефиниран период во Шифрарникот на артикли и услуги, по основен дел од шифра за варијации и категории и марки на артикли. Во обратна насока, подмодулот за интернет продавница овозможува читање на нарачките од интернет продавницата во N-SMET во нови редици со документи - Резервација Интернет, Про-фактура Интернет и Фактура Интернет. Содржи и едноставен FTP клиент за размена на фајлови со интернет серверот каде што се хостира интернет продавницата.

Програма N-SMET : N-ANALIZI модул за статистички анализи на работењето

39.060 ден
Со модулот N-ANALIZI може да се врши проучување на работењето на фирмата. Содржи статистички извештаи за прометот на коминтентите во фирмата и залихата, набавките и продажбата на артиклите по периоди и сумарно за годината. Модулот овозможува вкрстено споредување на податоците од различни временски периоди.

Програма N-SMET : електронски пратки за плати

3.255 ден
Овозможува подготовка на електронски пратки за УЈП за исплата на плати на буџетски корисници.