Прикажувам 1–12 од 42 резултати

Show sidebar

Nitro WipeDestroy – неповратно бришење на податоци од медиум

13.020 ден
Nitro WipeDestroy е алатка којашто овозможува патентирано неповратно бришење на податоци од медиумите каде што тие се сместени, со повеќекратно бришење на податоците и запишување врз нив на податоци генерирани на произволен начин. Се интегрира во NitroOS (оперативен систем) со другите Нитро апликации и алатки.

Nitro Network Backup – резервни копии за заштита на податоците

6.510 ден
Nitro Network Backup овозможува автоматизирано правење на резервни копии за заштита на податоците, со распоредување на задачите за компресирање и копирање на податоците на една или повеќе дополнителни локации, во локална мрежа или на cloud.

Nitro CleanUP – чистење на непотребните фајлови од дисковите

6.510 ден
Nitro CleanUP врши автоматизирано опционално чистење на привремените (temporary) фајлови на серверите и работните станици, како и чистење на произволно многу други фајлови според предефинирани начини за нивно пронаоѓање, во наведени фолдери за чистење и/или според дел од името на фајловите.

Nitro CryptProtect – заштита од ransomware – вируси за откуп

6.510 ден
Nitro CryptProtect e најдобрата заштита на податоците од ransomware – вируси за откуп. Користи свој патентиран начин за автоматизирано компресирање, шифрирање и криење на резервна копија од податоците на мрежен фолдер со можност за дополнителна заштита на копијата од податоците на cloud.

СТАРТЕР ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ Нитро N-SMET Нитро Сметководство – Вашиот сметководствен робот :: Nitro N-SMET :: Your accountant robot

39.060 ден
Со модулите N-FIN (финансово работење), N-MAT (материјално работење), N-KOM (комерцијално работење), N-PLATI (плати) и N-DILER (дилерско работење) Ви помага во добрата организираност на работните процеси во фирмата, забрзување на работата и почитување на сите законски регулативи во Република Македонија. Стартер програмскиот пакет ги вклучува модулите со основните неопходни функционалности за започнување на уредно и ажурно работење со помали трошоци за фирмата. Како што се создава потреба и напредувате во работењето, можете да вршите набавка на потребните напредни модули од сметководствениот робот.

Нитро Достава – Систем за евидентирање и наплата на достави на пратки – Вашиот робот за достава

390.600 ден
Софтверскиот модул N-DOSTAVA од Нитро N-SMET е наменет за работата на доставна служба, управување со доставата на пратки, следење на позициите на доставувачите, автоматски избор на доставувач којшто се наоѓа најблиску и автоматизација на наплатата на услугите.

Нитро Авто Школа – Програма за изработка на тестови и тестирање на кандидати

22.712 ден
Нитро Авто Школа е софтверско решение за изработка на тестови и тестирање на кандидати.

Nitro Изв конвертор – програма за евиденција и пресметки на извршител

155.736 ден
Nitro Изв конвертор е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на работата со предметите кај извршителите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

НитроНотарПредмети :: NitroNotarPredmeti – програма за работа со предмети кај нотар

130.200 ден
NitroNotarPredmeti е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на управување со предмети кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroNotarNPN – апликација за автоматизирана подготовка на решенија за нотарски платен налог

78.120 ден
NitroNotarNPN е софтверско решение коешто овозможува автоматизација на подготовката на нотарски платни налози (НПН) кај нотарите. Користи повеќе конфигурабилни извори на податоци и може да продуцира повеќе видови на документи.

NitroNotar – евидентно работење на нотар

26.040 ден
NitroNOTAR претставува софтвер за евидентирање и ефикасно управување со предмети кај нотар, електронски деловодник и архива на предмети. За секој предмет може детално да се евидентираат трошоците поврзани со него и статусот во којшто се наоѓа неговата реализација.

NitroPDF нотар конвертор подмодул за списи, решенија и доставници

9.157 ден
Овој подмодул на NitroPDF нотар конвертор овозможува автоматска подготовка на обвивки за списи, решенија и доставници за побрзо управување со предметите кај нотарите.