Showing all 4 results

Show sidebar

Нитро N-FIN – Завршна сметка

4.248 ден
N-FIN :: подмодул Завршна сметка Автоматско правење на завршните книжења, подготовка и печатење на листови за завршна сметка

Нитро N-FIN – Благајна/Каса

4.956 ден
N-FIN :: подмодул Благајна/Каса Интерфејс за книжење на сметките платени во готово и внесување автоматизирани финансови книжења

Нитро N-FIN – Автоматска ДДВ Пријава

4.248 ден
N-FIN :: подмодул Автоматска ДДВ Пријава Автоматска подготовка и печатење на ДДВ пријава

Нитро N-FIN – Извод на отворени ставки

4.248 ден
N-FIN :: подмодул ИОС - Извод на отворени ставки ManIOS - рачен ИОС и DynIOS - дунамички ИОС