Showing all 8 results

Show sidebar

Нитро N-КОМ – Долг на коминтент

1.180 ден
N-KOM :: подмодул Долг на коминтент проверка на долг на коминтент при подготовка на документ

Нитро N-КОМ – Кредитен рејтинг

2.360 ден
N-KOM :: подмодул Кредитен рејтинг водење на кредитен рејтинг на клиентите со black-листи

Нитро N-КОМ – Наплатен центар

1.888 ден
N-KOM :: подмодул Наплатен центар испраќање на известувања за долгови по e-mail

Нитро N-КОМ – Закон за финансиска дисциплина

1.888 ден
N-KOM :: подмодул ZFD - Закон за финансиска дисциплина евиденција и потсетување за рочноста на документите

Нитро N-КОМ – Мат-ИОС извод на отворени ставки

2.950 ден
N-MAT + N-KOM :: подмодул Мат-ИОС извод на отворени ставки, независен од ManIOS и DynIOS