Прикажувам 1–12 од 27 резултати

Show sidebar

Нитро N-PLATI – Електронско известување

2.950 ден
N-PLATI :: подмодул Електронско известување испраќање на пресметки за плати и извештаи по e-mail

Нитро N-FIN – Завршна сметка

4.248 ден
N-FIN :: подмодул Завршна сметка Автоматско правење на завршните книжења, подготовка и печатење на листови за завршна сметка

Нитро N-FIN – Благајна/Каса

4.956 ден
N-FIN :: подмодул Благајна/Каса Интерфејс за книжење на сметките платени во готово и внесување автоматизирани финансови книжења

Нитро N-FIN – Автоматска ДДВ Пријава

4.248 ден
N-FIN :: подмодул Автоматска ДДВ Пријава Автоматска подготовка и печатење на ДДВ пријава

Нитро N-FIN – Извод на отворени ставки

4.248 ден
N-FIN :: подмодул ИОС - Извод на отворени ставки ManIOS - рачен ИОС и DynIOS - дунамички ИОС

Нитро N-КОМ – Долг на коминтент

1.180 ден
N-KOM :: подмодул Долг на коминтент проверка на долг на коминтент при подготовка на документ

Нитро N-КОМ – Кредитен рејтинг

2.360 ден
N-KOM :: подмодул Кредитен рејтинг водење на кредитен рејтинг на клиентите со black-листи

Нитро N-КОМ – Наплатен центар

1.888 ден
N-KOM :: подмодул Наплатен центар испраќање на известувања за долгови по e-mail

Нитро N-КОМ – Закон за финансиска дисциплина

1.888 ден
N-KOM :: подмодул ZFD - Закон за финансиска дисциплина евиденција и потсетување за рочноста на документите